De passende onderhoudsstrategie: een dagelijkse ‘to do’ (Marc Thiebaut)

Bron: Keep it Green

Communiceren om de juiste keuzes te maken

Het onderhoud van een golfterrein is allerminst een sinecure. Om in te kunnen spelen op de klimaatuitdagingen, de technische vereisten en het pesticidevrije beheer van golfbanen, heeft het beroep van greenkeeper de voorbije jaren een gewijzigde invulling gekregen. Marc Thiebaut, verantwoordelijke van de golfdivisie bij Devillers en oud-voorzitter van de Greenkeepers’ Association of Belgium, neemt ons mee in de wereld van ‘greenkeeping’ anno 2023.

Marc Thiebaut volgde zijn opleiding tot greenkeeper in Frankrijk. Nadat hij ervaring had opgedaan op verschillende golfcourses, ging hij in 1996 aan de slag in de golfclub van Hulencourt. Sinds 2022 is hij verantwoordelijk voor de golfafdeling binnen Devillers, gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van gazons en grasmatten.

De toenemende aandacht voor waterbeheer is volgens hem een van de opvallendste evoluties van de laatste jaren. “Nu we jaar na jaar af te rekenen krijgen met steeds frequentere en steeds langere hittegolven, moeten we het waterbeheer op een andere manier bekijken. Beperkingen op beregening zijn niet langer uit te sluiten. Tegelijk moeten we overstappen op grassoorten die beter bestand zijn tegen droogte en tegen ziektes. Daarnaast is ook regenwateropvang een belangrijk thema geworden. Initiatieven om de biodiversiteit te stimuleren zijn zeker lovenswaardig, maar ze hebben ook consequenties. Vijvers mogen niet meer enkel aangelegd worden om puur decoratieve redenen, maar ze moeten ook een praktische functie krijgen als regenwaterbuffer. In periodes van droogte kan er dan water uit de vijver opgepompt worden.”

Zowel qua kostprijs als qua efficiëntie biedt het gebruik van robotmaaiers een onmiskenbare meerwaarde.

Pesticidevrij beheer
Het verbod op het sproeien met gewasbeschermingsmiddelen heeft voor golfclubs een revolutie teweeggebracht in de manier waarop ze hun terreinen kunnen onderhouden. Een van de meest tastbare gevolgen is dat het moeilijker geworden is om ziektes onder controle te houden. Daarom moet preventiever gewerkt worden. “De toekomst van onze planeet staat op het spel. Het verbod op het gebruik van pesticiden is in die zin een ideale gelegenheid om onze aanpak te herbekijken. De greenkeeper moet het gras van de golfbaan vandaag nauwgezetter opvolgen. Waar ‘ziek gras’ vroeger gewoon behandeld werd, moeten we vandaag de beste omstandigheden creëren om te voorkomen dat het gras ziek wordt. Dat kan onder meer door te kiezen voor resistentere grassoorten, en door natuurlijke producten zoals aminozuren en vloeibare meststoffen toe te voegen.”

“Deze nieuwe aanpak vraagt een hele aanpassing. Stel je voor dat geneesmiddelen die hun efficiëntie bewezen hebben plots niet meer gebruikt zouden mogen worden voor de behandeling van een zware ziekte. In dat geval moet je op zoek naar alternatieven, en daarbij horen heel veel testen, op grote schaal. Wij greenkeepers zijn echter geen labo’s, we zijn gebruikers. We hebben ondersteuning nodig op dit vlak. Onze federatie kan dat echter niet alleen, ook de grote bedrijven zouden een bijdrage moeten leveren. We kunnen er echter niet omheen dat de golfsector qua belangrijkheid niet op dezelfde voet staat als de landbouwsector”, klinkt het met enige verbittering.

Op de golfclub van Naxhelet worden robotmaaiers van Belrobotics onder meer gebruikt op de driving range en het oefenterrein, en op holes 10 en 18 van de golfbaan.

Technische hulpmiddelen welkom
Marc Thiebaut ziet ook positieve ontwikkelingen, zoals de robotisering. “Zowel qua kostprijs als qua efficiëntie biedt het gebruik van robotmaaiers een onmiskenbare meerwaarde. Het is niet de bedoeling dat robots mensen gaan vervangen, maar ze kunnen de mens wel helpen. Zo kunnen ze grote oppervlaktes fijner maaien, zonder menselijke tussenkomst. Op die manier komt er voor de greenkeeper tijd vrij om bijvoorbeeld de greens met de hand door te zaaien.

De robot wordt zo een aanvulling op de mens. Op de golfclub van Naxhelet, waar ik verantwoordelijk ben, gebruiken we robotmaaiers van Belrobotics ondertussen onder meer op de driving range en het oefenterrein, en op holes 10 en 18 van de golfbaan. Dat levert ons een enorme tijdwinst op.”