Links

De Koninklijke Belgische Golffederatie is opgericht in 1912, onder impuls van de toenmalige kapitein van de Royal Golf Club de Belgique, Dhr. Edmond Solvay. In 2012 vierde de KBGF zijn honderdjarig bestaan.

De Golf Vlaanderen bestaat sinds 2001. De belangrijkste taken van de GV zijn o.a. : de promotie van de golfsport, de organisatie van recreatieve en competitieve wedstrijden en talentdetectie via de Kids tour, regionale trainingen, Topsportschool en Top Golf Vlaanderen.

De ‘Association Francophone Belge de Golf’ (AFG) bestaat sinds 2001. De belangrijkste taken van de AFG zijn : de promotie van de golfsport, de organisatie van recreatieve en competitieve wedstrijden en talentdetectie via de Kids tour en regionale trainingen.

De PGA (Professional Golfers Association) of Belgium is de profliga voor Touring pro’s en teaching pro’s in België.Het doel van de PGA is : “To promote interest in the game of golf; to protect and advance the mutual and trade interest of its Members; to arrange and hold meetings and tournaments periodically for the Members; to provide a basic education for potential members and to organise seminars for its existing members; to institute and operate funds for the benefit of the Members; to assist the Members to obtain employment”

FEGGA in dienst van 11.000 greenkeepers. Doelstellingen -bundelen en verenigen van alle greenkeepers ass.op een EU-niveau -erkenning en professioneler maken van het beroep greenkeeper -verbetering van de contacten van de verschillende Greenkeepers ass. -Europese aanpak op vlak van ‘Commited to green’ -educatie en opleidingsniveau bepalen en uitwisselen van ervaring,bijscholingsmogelijkheden,enz . -globaal standpunt innemen door FEGGA en uitspelen naar EU.

The Golf Management Association of Belgium is targeted towards all Belgian professionals in Golf Management. The new site is a social media web site for the Golf management community in Belgium.