Omarm bruin als het nieuwe groen

Bron: Sportvelden.info

Niall Richardson, Golf Course Superintendent bij Bernardus Golf Club in Cromvoirt, roept de golfgemeenschap op om ruimdenkender of zelfs positief te zijn over het spelen op bruinere, drogere fairways. Dergelijke fairways vereisen minder middelen voor het onderhoud.

Richardson houdt het pleidooi in een artikel op de website van de golfclub.

Bernardus Golf Club ligt in een gebied dat onder het beheer van Waterschap Aa en Maas valt. Dit waterschap is de afgelopen jaren herhaaldelijk de eerste geweest die zich genoodzaakt zag om het watergebruik in haar gebied te beperken om verdroging te voorkomen. De zanderige bodem van haar gebied stelt het Waterschap steeds meer voor uitdagingen om de vele agrarische bedrijven binnen haar grenzen en de metropolen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven, van voldoende water te voorzien.

Richardson wijst erop dat “We ons nu in een tijd bevinden waarin we allemaal moeten nadenken over hoe onze acties een impact hebben op onze planeet.”

“Bruinere, drogere fairways vereisen minder middelen. Dat is iets waar elke club naar zou moeten streven en het creëert stevige en snelle banen die eigenlijk het spel steunen dat een paar honderd jaar geleden oorspronkelijk op de Links of Scotland werd gespeeld.”

Een dergelijke stap zal niet alleen dienen om de behoefte aan water te verminderen, maar ook de grasmat verbeteren, zegt hij.

“Een weelderig groene fairway die te veel water heeft gekregen en vol kunstmest is gepompt, loopt over het algemeen meer risico op grasziekten en -plagen dan een lichtbruin oppervlak dat op een meer natuurlijke manier wordt verzorgd.”

Omarm slimme technologie
De club maakt gebruik van verschillende slimme technologieën om het waterverbruik te maximaliseren.

“We volgen een strikt voedingsplan dat ons helpt om de grasplanten alleen te voorzien van wat ze nodig hebben om te overleven. Zo verminderen we het risico op verspilling. We gebruiken ons irrigatiesysteem alleen als het nodig is en we irrigeren alleen die plekken die het nodig hebben. Dat doen we met de hand om overbewatering te voorkomen, wat kan leiden tot het binnendringen van ziekten en ongewenste grassoorten.”

Richardson richt zich ook op de noodzaak om leden op te leiden en herinnert golfers en de golfindustrie eraan hoe de sport ooit begon… in gebieden met een lage vruchtbaarheid en een zeer doorlatende ondergrond.