Evolutie van de onderhoudseusen tussen 1970 en 2020; over slechts 50 jaar.

WAAROM?

Enerzijds hebben de uitzending van grote toernooien op televisie en anderzijds de toename van het aantal verblijven in het buitenland de manier van waarnemen van de golfbanen veranderd. Een manier die volledig wordt vervormd door een bepaalde omgeving. Terwijl we ons thuis in de winter in een ongunstig klimaat bevinden, heeft de toerist die op een golfbaan speelt en geniet van zomerse temperaturen een volledig ongebruikelijke visie. Evenzo heeft een golfbaan dat door een uitgebreid team is voorbereid op een groot toernooi, niets te maken met “alledaagse” golfbanen.

Aan het einde van de presentatie ziet u een tabel met de nodige samenvattingen.

Rond 1970 werden de greens 3x per week gemaaid in het volle seizoen, en op een maaihoogte van minstens 6 millimeter. Vrij snel, over slechts enkele jaren en met de opkomst van gesponsorde wedstrijden tijdens het weekend, werd het als essentieel beschouwd om dagelijks te maaien tijdens een tornooi. Toen leidden de financiële behoeften tot het houden van wedstrijden op zowel zaterdag als zondag. Tegelijkertijd moesten de roleigenschappen van de greens steeds groter worden. In die tijd werd de oplossing vlug gevonden: lager maaien. En hier zitten we dan nu met een dagelijkse maaibeurt van bijna 3 millimeter. In plaats van 3 maaibeurten op 6 mm zitten we nu met 7 maaibeurten op 4 mm. Of in werkuren uitgedrukt: van 12 tot 28 uur op weekbasis. En dit enkel op basis van werk uitgevoerd door middel van triplex-maaiers.

De pre-greens maakten deel uit van een algemene maaibeurt; tegenwoordig worden ze 2 tot 3 keer per week onderhouden op 8 mm; vandaar een behoefte die evolueert van nul naar ongeveer 7,5 uur per week.

De tees werden 2 keer per week gemaaid op 17 millimeter, dus 12 uur per week; tegenwoordig is dat 3 keer op 12 millimeter, oftewel 18 uur.

Voor de fairways waren er gesleepte elementen die over het algemeen op een breedte van 4,5 meter werkten, alleen bij parallel maaien; er was geen sprake van diagonaal maaien! En dit met een maaihoogte van meer dan 25 millimeter één of twee keer per week, wat een gemiddelde van 18 uur vertegenwoordigde. De huidige maaiers zijn veel smaller en hoewel ze efficiënter zijn, moeten ze 3 keer per week op 14 mm maaien gedurende 12 uur, wat neerkomt op 36 uur.

Het begrip semi-rough bestond niet. Ze zijn nu wijdverspreid en vereisen 5 uur 2 keer per week bij 28 mm: 10 uur!

De roughs waren over het algemeen behoorlijk bestraffend. Maar om een kortere speeltijd mogelijk te maken en meer spelers te verwelkomen terwijl ze de indruk kregen beter te spelen, werd besloten om ze korter te houden. En van 1 tot 3 maaibeurten per jaar zitten we nu om de twee weken te maaien op 55 mm gedurende bijna 55 uur; dus 27,5 uur.

Dit alles houdt geen rekening met een toename van de werkuren met betrekking tot beluchtingen, verticuts, bezandingen, irrigatie, enz… die ermee gepaard gaan.

Als we dit allemaal bij elkaar optellen zien we dat we op deze manier van 52 uur naar meer dan 122 uur gaan! Laten we niet uit het oog verliezen dat dit niet alleen meer werkuren vereist, maar ook meer draaiuren van geavanceerdere machines eist, die bovendien meer onderhoud, brandstof en investeringen vereisen. Het naast elkaar bestaan van arbeiders en spelers is ook moeilijker en vereist een goed doordacht programma en goed opgeleid personeel.

Ik heb deze memo niet uitgewerkt om jullie motivatie te ondermijnen, maar alleen om te benadrukken wat het allemaal inhoudt op gebied van professionalisme en motivatie. Petje af heren!

Maar groen ontspant; en als jullie een beetje blues ondervinden, volstaat het om langs jullie golfbaan te wandelen om deze uitzonderlijke omgeving te herontdekken, en van jullie leefomgeving te genieten.

Aan allen een lange en verrijkende loopbaan.

Philippe Honorez.

Grote belangstelling voor opleiding Greenkeeper van IPC Groene Ruimte

Bron: Greenkeeper.nl

‘Wij leiden zelfstandige vakmensen op’

De opleiding Greenkeeper van IPC Groene Ruimte heeft plaats voor maximaal zestien deelnemers. De opleiding start pas in februari, maar het loopt al hard met de inschrijvingen. Opleidingscoördinator Liset van Pinxteren: ‘Vakkennis wordt voor greenkeepers steeds belangrijker.’

De opleiding tot greenkeeper bestaat uit vier modules: Gras en toplaag, Gras en onderhoud, Gras en accommodaties en Gras en beplantingen. In een periode van anderhalf jaar zijn er 27 contactmomenten; dit zijn zowel klassikale lessen als praktijkdagen. De afgelopen anderhalf jaar zag de opleiding er qua organisatie iets anders uit en werden de lessen noodgedwongen vooral online gegeven. Die deelnemers hebben de opleiding inmiddels succesvol afgesloten. ‘Het leren in de driehoek, zoals wij dat noemen, boet in deze vorm wel aan kracht in’, vindt Van Pinxteren. ‘Je hoort van deelnemers van de laatste lichting hoe krachtig en interessant de praktijkdagen werden ervaren. Dat zegt wel iets over het belang van werkelijk samenkomen. Desondanks heeft vrijwel iedereen zijn of haar diploma behaald en merken de deelnemers dat hun kennis verrijkt is. Het is fijn als we bij de komende editie weer vaker samen kunnen komen. Naast de kennisoverdracht door IPC is de onderlinge kennisuitwisseling ook belangrijk.’

‘In de groep wordt altijd veel kennis en ervaring uitgewisseld’

Leren in de driehoek
Vaak, maar zeker niet altijd, hebben de deelnemers een groene achtergrond. Veel mensen werken al op een golfbaan, anderen hebben ervaring in het groen, maar niet specifiek als greenkeeper. ‘Ook iemand met een achtergrond in bijvoorbeeld de ICT, die een switch wil maken, kan de opleiding volgen. We kijken dan samen in hoeverre hij of zij hulp kan krijgen van collega’s. Mensen leren namelijk in een driehoek: IPC biedt kennis aan, die vervolgens kan worden toegepast worden in de werkomgeving, zodat de cursist ervaring opdoet met wat er bij ons geleerd is. Daarnaast is er nog de belangrijke en waardevolle kennisuitwisseling met klasgenoten, waarvan iedere deelnemer ook weer veel leert. Want er zit vaak al veel kennis in de groep!’

Wanted: greenkeeper
De populariteit van de golfsport is toegenomen en dat gaat nog steeds door. Daardoor is er meer budget nodig en ook beschikbaar voor greenkeeping. Daarnaast is er de vergrijzing van het bestaande greenkeepersbestand, waardoor vakkennis de golfsport verlaat. Op de site van het vakblad Greenkeeper staan dan ook diverse vacatures voor greenkeepers. Van Pinxteren: ‘Vakkennis wordt steeds belangrijker, ook vanwege het verbod op bestrijdingsmiddelen dat in de Green Deal is vastgelegd. Wil je onkruid bestrijden of een ziekte te lijf gaan, dan moet je verstand hebben van het vak en van het product waarmee je mee werkt. Fairways zonder onkruid, van hoge kwaliteit en onderhouden zonder chemische middelen – dat wordt van jou als greenkeeper verwacht.’

Vakmensen
De gehele opleiding duurt achttien maanden en vraagt een investering in tijd en geld. Op de vraag naar het opleidingsniveau antwoordt Van Pinxteren: ‘We leiden zelfstandige vakmensen op. We hangen geen niveaulabel aan de opleiding, onder meer omdat ieders situatie en uitgangspositie qua kennis en ervaring anders is. De deelnemers variëren dus niet alleen wat betreft achtergrond, van instromer tot ervaren greenkeeper of hovenier, maar ook wat betreft vooropleiding en opleidingsniveau. Er zijn ervaren hoveniers met een praktijkopleiding en instromers met een hbo-opleiding. Dat kan dus.’

‘In een intakegesprek kijken we samen of dit de juiste opleiding is’

Omdat de opleiding nogal wat van de deelnemers vraagt, wordt altijd een uitgebreid intakegesprek gehouden om te kijken wat er mogelijk is en of deze opleiding een verstandige keuze is. Van Pinxteren: ‘Daarbij gaat het om vragen als: wat kan je huidige werkomgeving toevoegen aan de kennis die je tijdens de lesdagen opdoet? De opleiding tot greenkeeper kost veel tijd en energie. Het moet dus wel het juiste moment voor je zijn om in te stappen. Dan levert het uiteindelijk ook veel op, want we gaan op alle aspecten van het vak in. De deelnemers zetten een grote stap voorwaarts op het gebied van inhoud en verdieping van al aanwezige kennis.’

Aan de slag
De opleiding tot greenkeeper is in principe dus voor iedereen toegankelijk. Om het diploma in ontvangst te kunnen nemen, moeten de deelnemers wel de vier modules halen en voldoen aan het wettelijk kader. Dit betekent dat ze de onderdelen VCA (basis of vol), Wet natuurbescherming BB niveau 1 en de cursus ‘Kleine tuin- en parkmachines, onderhoud en gebruik’ gevolgd en succesvol afgesloten moeten hebben.

IPC Groene Ruimte stelt voor alle deelnemers zijn elektronische leeromgeving ELO ter beschikking. Zo kan iedereen zich voorafgaand aan de lesdagen goed voorbereiden en is altijd alle informatie beschikbaar. Een belangrijk aspect in de opleiding is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers.

Bij de module Gras en toplaag gaan de beginnende greenkeepers aan de slag met grassoorten, doen ze kennis op over onkruiden en schimmels, en gaan ze de strijd aan met onkruid en ziektes, onder andere met bemesting. Na het volgen van deze module kennen ze de verschillende rassen en weten ze deze toe te passen in specifieke situaties. In de module Gras en onderhoud komt machinaal en handmatig grasonderhoud aan bod, zowel in theorie als in de praktijk. Bij de laatste twee modules leren de deelnemers onder meer over drainage, landmeting en geschikte boom- en struiksoorten met de bijbehorende seizoenskenmerken.

Podcast Tee Time (greenkeeping)

Sinds 2021 heeft Golf Vlaanderen een podcast genaamd Tee Time.

In deze zeer interessante podcast duiken Geert De Vlieger (voormalig Belgisch doelman met een passie voor golf) en Marc Verneirt (Golf Vlaanderen), samen met Kris van Ingelgem (Antwerp Golfschool) in het onderwerp “greenkeeping”, onderhoud van de golfbaan en duurzaamheid.

We komen meer te weten over de job van greenkeeping, de werking van de Greenkeepers Association of Belgium (GAB) en over onze greenkeepers die je zeker moet volgen zoals Ladygreenkeeper Yana op Instagram.

Bij het onderwerp over de werking van de GAB heeft Kris het over “elkaar ondersteunen en sterker maken”!
Hartelijk dank voor de perfecte omschrijving van onze wintervergaderingen waar er specifieke thema’s worden aangekaart, bepaalde sprekers worden uitgenodigd, aan kennisoverdracht wordt gedaan, ervaringen worden uitgewisseld, boeiende onderwerpen en het netwerken met andere greenkeepers.

Luister hier naar de Podcast

 

Gratis Barenbrug-gift pack. Doe mee!

Beste greenkeeper,

 

In samenwerking met de GAB, Barenbrug en een student van de Radboud Universiteit voeren wij een onderzoek uit over social media gebruik om in de toekomst meer content te maken die voor u interessant is.

Om antwoord te krijgen op onze vragen hebben wij een korte enquête gemaakt. Wij zouden het erg waarderen als u onze enquête zou willen invullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Als dank krijgt u een gratis Barenbrug-gift pack. Deze zullen wij eind januari naar u versturen.

Klik hier om naar de enquête te gaan: https://radboudletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_42sTjCSJFnaNZxI

Met vriendelijke groeten.

Barenbrug

 

FEGGA open applications for the 2022 Education Scholarship Programme

Applications are now open for the 2022 FEGGA Education Scholarship Programme in Kristianstads, Sweden.
This past year has been a very positive year in what we managed to achieve with the students, with already 3 of them securing new management roles.

Attached you’ll find the programme brochure with this wonderful opportunity.

Please contact Dean Cleaver dean.cleaver@btinternet.com for further details and to submit your application.

Onderhoud van de Golfrobots van Yamabiko.

Beste Manager, Beste Greenkeeper,

Graag willen wij U uitnodigen om het onderhoud van de Golfrobots van Yamabiko grondig te doorlopen en dit samenhangend met het ballmanagment systeem van VDB Technics. Deze opleiding is voornamelijk bedoeld voor diegene die zowel het systeem bestuurt als onderhoudt. Deze opleiding geldt voor alle modellen, zowel de connected line als de Classic line.

Datum?
Franstalig op dinsdag 23 november 2021
Nederlandstalig op donderdag 25 november 2021

Waar?
Yamabiko Europe SA
Avenue Lavoisier 35
1300 te Wavre

Draaiboek:
09u30: Ontvangst in de trainingzaal (1e verdieping)
10u00: Basisregels van de installatie Classic Line + Connected Line, My robot, Troobleshooting
12u00: Lunch (Sandwich)
12u30: Commercieel: Connected line 2022
Onderhoud Robots + Drop-Pit
14u30: Einde

Wij zouden graag uw bevestiging van aanwezigheid met het aantal personen ontvangen vóór 18 nov 2021 en dit per email naar een van de volgende adressen gdb@yamabiko.eu of lode@vdbtechnics.be
Indien u vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken via mail of telefonisch 0477/368068 (Geoffrey) of 0491/901802 (Lode).

Agenda Planning 2022

DE GREENKEEPERS’ PLANNING IS TERUG!

Verschillenden onder u vroegen zich waarschijnlijk af waar die jaarkalenders bleven.

Om het voor iedereen gemakkelijk te maken hebben wij de werkwijze aangepast.

U kan dit document downloaden en in uw copycenter laten printen op de afmeting en het aantal dat u wenst (via USB of mail).

Indien u geen aanpassingen wenst te doen kan u deze PDF gebruiken. Indien u zaken wenst toe te voegen of aan te passen kan u de Excel versie gebruiken.

Wij wensen u een aangenaam golf seizoen.

PLANNING 2022 België

14th International Turfgrass Research Conference, 10-15 July 2022, Copenhagen, Denmark

It is a great pleasure to announce the 14th International Turfgrass Research Conference which will be arranged by STERF and held in Copenhagen, Denmark on 10-15 July 2022.

We are pleased to announce the 14th International Turfgrass Research Conference which will take place on 10-15 July 2022 in Copenhagen, Denmark.
The overall theme of the ITRC 2022 is Development and Sustainability. The challenges for the future of the turfgrass sector are many and diverse. Climate change impacts are exceeding the worst expectations. Strong restrictions on the use of chemicals and fertilizers, and increasing pressure on natural resources (notably water, energy and land) are expected. There is an accelerating loss of ecosystem services and biodiversity in the urban landscapes. All this calls for more research and innovation for a sustainable future. The United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs) set out in Agenda 2030 will constitute the conference programme framework. The conference is an arena established to exchange knowledge and experiences with the best experts in this field.

The conference theme is: Development & Sustainability

The challenges for the future of the turfgrass sector are many and diverse. Climate change impacts are exceeding the worst expectations. Strong restrictions on the use of chemicals and fertilizers, and increasing pressure on natural resources (notably water, energy and land) are expected. There is an accelerating loss of ecosystem services and biodiversity in the urban landscapes. All this calls for more research and innovation for a sustainable future.

The United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) set out in Agenda 2030 will constitute the conference programme framework. We have identified seven SDGs related to the turfgrass industry: SDG 3 (Good health and well-being), SDG 11 (Sustainable cities and communities), SDG 12 (Responsible consumption and production), SDG 13 (Climate action), SDG 14 (Life below water), SDG 15 (Life on land) and SDG 17 (Partnership for the goals).

The conference is an arena established to exchange knowledge and experiences with the best experts in this field. It will bring together researchers, greenkeepers, superintendents, planning authorities, technical experts, consultants, high level turfgrass managers and top industry delegates. This will give us the best opportunities to improve and extend important international interdisciplinary collaboration, which is the only viable strategy to overcome the current challenges and create a sustainable future.

www.itrc2022.org

‘Met een diploma heb je een streepje voor op anderen’

Bron: Greenkeeper.nl

Nieuwe lichting geslaagde greenkeepers en terreinmeesters bij IPC

Amper een maand nadat de nieuwe lichting terreinmeesters en greenkeepers in februari 2020 aan de opleiding begon, brak de coronacrisis uit. Het lesprogramma werd aangepast en deels online ingevuld. Een andere inhoud dan gewoonlijk, dus, maar toch met resultaat: achttien greenkeepers en terreinmeesters behaalden hun diploma, waaronder drie uit België.

De opleidingen tot greenkeeper en terreinmeester bij IPC Groene Ruimte zijn al decennia een begrip in het vakgebied. Maar de meest recente lichting geslaagden volgde misschien wel het bijzonderste traject van allemaal. Opleidingscoördinator Liset van Pinxteren looft de flexibiliteit van de cursisten: ‘De deelnemers hebben een enorme prestatie neergezet door tijdens corona met heel veel beperkingen en aangepaste planningen de opleiding af te ronden. Normaliter zijn alle lessen klassikaal. Nu hebben we diverse lessen online gedaan en ook veel lessen hybride, waarbij een deel in de klas zat en een deel thuis achter het scherm. Gelukkig hebben we de praktijklessen wel gewoon kunnen geven.’

Onder de cursisten bevonden zich ook enkele Belgische deelnemers. Omdat de landsgrenzen lange tijd gesloten waren, moesten zij nog vaker vanuit huis onderwijs volgen. Van Pinxteren: ‘Vooral voor de Belgische deelnemers was het een prestatie. Zij waren op maar vijf van de 27 contactmomenten bij IPC aanwezig en moesten verder alles online doen in België.’ De diploma-uitreiking was dan ook extra bijzonder gemaakt voor deze deelnemers. Er waren bestuurders van de GAB, de Greenkeepers Association of Belgium, aanwezig bij de uitreiking van het diploma aan de Belgische geslaagden.

Verder verdiepen
Eén van die drie Belgische deelnemers is Zjef De Boeck. Hij volgde zeven jaar lang de tuinbouwschool in Sint-Niklaas, waarna hij via een stage als greenkeeper ging werken op Golfclub Krokkebaas, een 18-holesbaan in Buggenhout. Daar werkt hij inmiddels vijf jaar. Het was zijn eigen idee om de opleiding tot greenkeeper te volgen, vertelt De Boeck. ‘Ik wilde mij verder verdiepen in de materie rond greenkeeping, nieuwe contacten leggen in het vak en het verschil zien in de manier van werken tussen Nederland en België. In België is er niet zo’n diepgaande opleiding voor greenkeepers; daarom heb ik voor IPC gekozen. Ik kende IPC al omdat ik er in het laatste jaar van de tuinbouwschool over gehoord had. Onze hoofdgreenkeeper, Bart de Cock, heeft daar 20 jaar geleden ook zijn opleiding gedaan.’

‘Je hebt nu een diploma, maar je kunt nog iedere dag blijven leren’

De Boeck heeft het meest geleerd van de praktijkdagen. ‘De meerwaarde van de opleiding zat voor mij vooral in de momenten dat we elkaar in levenden lijve zagen. Je leert altijd dingen van andere mensen. Tijdens de praktijkdagen op Zeewolde bijvoorbeeld; daar sta je echt op de green of fairway en dat is toch anders dan in een klaslokaal. Het stukje praktijk is een verrijking.’ Hij ziet dit diploma als een investering in zijn toekomst. ‘Door dit diploma gaan misschien meer deuren voor me open. Het is een goede zet voor de toekomst, als ik misschien hoofdgreenkeeper wil worden. Nu ben ik nog redelijk jong en zie ik wel wat er op mij af komt. Voorlopig zit ik goed op Krokkebaas; met Bart de Cock heb ik een hoofdgreenkeeper van wie ik veel kan leren. Bij de diploma-uitreiking werd dit ook gezegd: je hebt nu een diploma, maar je kunt nog iedere dag blijven leren. Dat zal ik niet vergeten.’

Hoog niveau
Ook Simon Vercammen, een andere Belgische cursist, had al veel ervaring in greenkeeping voordat hij met de opleiding begon. Hij werkt inmiddels veertien jaar als greenkeeper op Golfclub Rinkven, een golfbaan met totaal 36 holes, en kreeg onverwacht de gelegenheid om de opleiding bij IPC te volgen. ‘Ik kreeg de kans om de opleiding samen met een collega te doen’, legt Vercammen uit. ‘Een jaar of vier geleden heb ik al eens een cursus gedaan bij Ernst Bos. IPC kende ik nog niet, maar dit is eigenlijk het vervolg op die cursus, en een stuk uitgebreider. Die kans wilde ik grijpen.’

Ondanks zijn veertien jaar ervaring in het vak heeft Vercammen tal van nieuwe dingen geleerd bij IPC. ‘Er zat natuurlijk herhaling in voor mij, maar er was ook veel nieuw. Het niveau van de opleiding was vrij hoog. De vraagstelling was redelijk moeilijk: je moest soms echt doordenken voor het antwoord. Wat dat betreft werd je wel uitgedaagd. Wij hadden het geluk dat we met twee greenkeepers van onze baan de opleiding deden. We konden elkaar uitdagen en op de baan elkaars kennis over gras of bomen testen. Dat ging heel goed. Zou ik de opleiding aanbevelen? Ja, maar je moet er wel volledig achter staan, betrokken zijn en wat basiskennis hebben.’

Streepje voor
Zijn collega Timothy Bruneel is juist pas net aan het werk als greenkeeper. Bruneel werkte voorheen in de horeca. Hij heeft inmiddels drie jaar ervaring in het vak en begon vorig jaar aan de opleiding bij IPC. ‘Toen ik hier op gesprek kwam bij de manager, heb ik al gevraagd of er een mogelijkheid bestond om een opleiding te doen. Ik heb zelf totaal geen achtergrond in het groen, al heb ik vroeger wel zelf gegolfd. Anderhalf jaar geleden werd ik gevraagd om de opleiding te doen. In het begin had ik wel wat twijfels, maar de begeleiding bij IPC was erg goed. We hadden vooraf een intakegesprek met Liset, om te kijken of de interesse er echt was en of het haalbare kaart zou zijn.’

Bruneel kijkt met een positief gevoel terug op de opleiding. ‘Het was een hele ervaring. Ik ben er echt wijzer van geworden en dat komt de golfclub ten goede, wat natuurlijk ook de bedoeling is. Het totaalpakket maakt de opleiding zo interessant; ik heb van alles geleerd. De eerste modules waren veelal theorie, over zaken als grassen, bomen, struiken en onkruiden. Je doet ook praktijkervaring op. De kennis kan ik goed toepassen op onze eigen golfbaan, bijvoorbeeld als ik op de green een verschijnsel of ziekte zie. Dat kan ik dan melden bij de hoofdgreenkeeper.’

Voor Belgische greenkeepers is een opleiding tot greenkeeper aan te bevelen, zegt Bruneel. ‘Het totaalpakket biedt een mooie uitkomst, waarmee je als greenkeeper echt een streepje voor hebt op anderen. In België heeft maar een klein deel van de greenkeepers zo’n diploma behaald. Ook op onze golfbaan zijn mensen die er al 30 jaar werken, maar geen cursus gedaan hebben. De opleiding is absoluut een aanrader. Natuurlijk hangt er een kostenplaatje aan; wij hadden het geluk dat de golfclub onze opleiding wilde financieren. Ik ben overtuigd van de meerwaarde van deze opleiding voor mensen die interesse in het vak hebben en in de sector willen blijven werken.’

Beslagen ten ijs
Ook Edwin Kerremans liet zich omscholen. Hij werkte jarenlang als coördinator wijkteam in de gemeente Gilze-Rijen en begon in januari 2020 als coördinator/toezichthouder sportvelden bij de ABG-organisatie. Hij houdt in de gemeenten onder meer toezicht op de aannemer die het sportveldonderhoud doet. Kerremans besloot zich aan te sluiten bij de opleiding terreinmeester bij IPC, in combinatie met de greenkeepers in opleiding. Kerremans vertelt: ‘Ik had wel wat kennis van groen, maar als ik ergens aan begin, wil ik er ook verstand van hebben. Daarom ben ik direct met de opleiding terreinmeester begonnen. Het was een verdiepingsslag voor mij, om te weten te komen wat er speelt op de velden. Het diploma is leuk, maar ik heb de opleiding vooral gedaan om kennis op te doen.’

‘Praktijkonderwijs van mensen met 30 jaar ervaring in het vak is heel interessant’

De praktijk is de rode draad in de reacties van de geslaagden: daar draait het allemaal om. Dat geldt ook voor Kerremans. ‘Als je echt iets met sportvelden of greenkeeping wilt doen, is de opleiding een aanrader. Je krijgt praktijkonderwijs van mensen met 30 of 40 jaar ervaring in het vak. De gesprekken die je dan hebt, zonder ook maar een boek open te slaan, zijn onwijs interessant.’ Hij noemt ook de praktijkbijeenkomst in Nieuwegein als leermoment. ‘Want om te ervaren hoe een machine werkt, moet je er echt op zitten.’

Het doel om veel te leren is zeker behaald, aldus Kerremans. ‘Ik heb veel geleerd over het grasbestand, maar weet nu ook waarom je bepaalde handelingen doet, wanneer je die doet en wat daarbij belangrijk is. Nu kan ik met mijn aannemer discussiëren over het plan van aanpak en voorstellen doen over hoe het eventueel anders kan. Ik heb veel meer praktische bagage en kom nu meer beslagen ten ijs. Voorheen hadden we nog weleens advies van anderen nodig bij bepaalde keuzes. Nu kunnen we zelf kiezen of we ingrijpen.’

Bijscholing fytolicentie 23.09.2021

Op donderdag 23 september 2021 organiseren het NAC en de GAB een bijscholing voor uw fytolicentie.

De opleiding duurt 3 uur en start om 9 uur (start om 9:00u – einde om 12:00u)

Onderwerp: Wegwijs op fytoweb

Inhoud:
• Overzicht fytoweb met deelwebsites
• Uitvoeren van Fyteauscan met cursisten om zo te kijken hoe groenvoorzieners drift en puntvervuiling kan vermijden
• Inagro gewasbeschermingsapp + overlopen van verschillende waarschuwingsdiensten en rassenlijsten + PCS-app

Plaats:
Sparrenhof
Brugsesteenweg 183
9900 Eeklo

Deze opleiding telt voor 1 punt voor de bijscholing van uw fytolicentie.

We voorzien computers, maar u kan ook uw eigen computer meebrengen.
Er moeten minstens 10 deelnemers zijn.

Als deelnemer dient u zich op voorhand in te schrijven via onderstaande link:
Inschrijven is niet meer mogelijk.

Hierbij vermeldt u uw naam (voor- en achternaam), rijksregisternummer, gsm-nummer en mailadres.

Deze opleiding is gratis.

Nationale Grasdag – Mol

Beste,

Als trouwe partner van de Nationale Grasdag vestigt Bayer ES dit jaar de aandacht op de kwaliteit van een formulering, het belang van de waterkwaliteit van een spuitoplossing en de daarbij gepaard gaande spuittechniek.

Gewasbeschermingsmiddelen en duurzaamheid gaan hand in hand en zoals we allemaal hebben ondervonden is er de laatste jaren heel wat gewijzigd. De strengere Europese verordeningen en nationale wetswijzigingen zorgen ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen aan zeer strenge eisen moeten voldoen. Bayer ES commercialiseert hierbij een nieuw fungiciden voor de groenvoorziener getest en geëvalueerd in gazon. Kom zeker langs op onze stand en ontdek alles over onze laatste nieuwigheden.

Nationale Grasdag – Mol
Donderdag 2 september 2021
MIS DEZE PRAKTIJKDAG NIET!

Registreer nu via deze link: https://nationalegrasdag.be/contact/

Tot binnenkort !
Bayer Environmental Science Team